Welcome to Fabulous Skyltgruppen!

Fabulous Skyltgruppen

Vi har plats för fler kreativa säljande projektledare!

Kan du snabbt växla mellan formspråket och försäljningsteknik, vet skillnaden mellan Kelvin och Candela och har stenkoll på hur du översätter PMS till RAL utan att använda Google Translate?

Gillar du att agera mastermind över arkitekter, byggnadsnämnder, butiksetablerare och tillverkare och har ett hjärta som pulserar av neon?

Och framförallt – kan du lyssna till önskemålen och behoven, visuellt berätta om skälen och visionerna och med hjälp av ljus förmedla informationen och budskapet?

Vill du helt enkelt fortsätta försköna det urbana rummet i en inspirerande miljö med likasinnade kollegor?

Skriv till oss på info@dev.skyltgruppen.se och berätta om varför du skulle passa bäst i vår grupp!