Vi skyltar ett varumärke med glans!

Fasadskylt

Denna fina butik på Drottninggatan är ett exempel på hur vi förvaltar förtroendet att utforma skyltarna för The Body Shop. Vi har stor respekt för de starka värderingar som bygger detta varumärke och tycker att reflektionerna i de blanka ytskikten metaforiskt låter varumärket ta plats i samtid och vardag. Och de högt ställda kraven på miljövänlighet i material och genomförande är inspirerande!

Vi tackar ödmjukt för förtroendet!