Vad är kvalitet?

Kvalitetscertifikat

“Kvalitet avser värdet av egenskaper som objekt, subjekt eller aktiviteter har” säger Wikipedia. “Kvalitet är en känsla” har reklamen hävdat. Vad är sant? Både och.

Kvalitet är ett mätbart värde i meningen att Certifikat kan utfärdas om detta, genom att en verksamhet jämförs mot en fastställd kravbild. Det är vi är stolta över att vår verksamhet har gjort nu, och Cerifikatet nedan intygar att vi uppfyller kraven enligt ISO 9001.

Kvalitetscertifikat

Men detta dokument saknar värde i sig själv, om inte våra kunder, som ska uppleva denna kvalitet, får en känsla av att den faktiskt finns. Så vi vill betona att vårt kvalitetsarbete inte nådde något slutmål med detta Certifikat, nej, kvalitet är en färskvara och arbetet börjar på nytt varje morgon.

Varje dag ska vi ödmjukt, pålitligt, kunnigt och besjälat ta hand om våra kunders varumärken i skyltvärlden. Det lovar vi – det blir kvalitet.

PS. Självklart har vi även ett Miljöcertifikat. Det hittar ni här!