The Body Shop – en drottning på gatan!

The Body Shop

The Body Shop på Drottninggatan i Stockholm har fått en total refit och är vackrare än någonsin! Ett värderingsstyrt varumärke tar sin självklara plats i gaturummet.

The Body Shop

The Body Shop

Vi tackar för förtroendet att leverera skyltarna som bidrar fint till en välkomnande helhet!