Stockholms Skyltpris 2016

stockholmsskyltpris2016

Idag offentliggjordes finalisterna till Stockholms Skyltpris 2016 och vi är stolta att även i år ha nått hela vägen till finalen med /mother på Mäster Samulesgatan 19.

Juryns motivering:
“Välkomnande i den hårda trafikmiljön lyser skylten. Försynt, nästan blek, till färg men desto sturskare och modig i form och skala. Infästningarnas fina detaljarbete imponerar.”

stockholmsskyltpris

Design: Rietz Works AB

Arbetsgrupp
John Jacobson (AD), Björn Rietz (Copy) och Johan Johansson (projektledning).

Beställare är F12-gruppen Melker Andersson

”Till Stockholms skyltpris kan nomineras en inom Stockholms stads gräns fast installerad, belyst eller lysande informations- eller reklamanordning, placerad utomhus och med verkan i stadsrummet och den offentliga miljön. Stockholms skyltpris utses bland nominerade skyltar som uppfyller ovan nämnda kriterier och som uppsatts före halvårsskiftet, samt under föregående kalenderår. För 2016 års pris gäller att skyltar uppsatta 2015, samt under första halvåret 2015 kan nomineras. Bland nominerade skyltar utser en jury den skylt som bäst uppfyller prisets kriterier.”

#welovesigns