Starting september

”The beginning is the most important part of the work” ska den gamla grekiska filosofen Platon ha sagt. ”In the beginning” ska en väldigt känd herre ha sagt ”Varde ljus” och det vart ljus.

Neonet upptäcktes 1898 av Sir William Ramsay och den 20 år yngre Morris William Travers. När de skulle namnge gasen frågade Ramsay sin trettonåriga son om förslag och han sade prompt ”Novium – för den är ju ny”. Ramsay gillade förslaget men tyckte att ”neon”, som kommer från grekiska ordet ”neos” som också betyder ”ny”, rimmade bättre med de sedan tidigare redan namnbestämda gaserna argon och krypton.

September för många är en nystart. Skolan börjar, kick-offer ska summeras och rena skrivbord fylls snabbt med högar av papper. Men vore det inte ett tjänstefel i vår bransch att inte hämta inspiration från början – the beginning?

Vår början finner vi i mitten av 1900-talet. 1951 bändes den första bokstaven i vad som 30 år senare skulle forma ordet SKYLTGRUPPEN. 27 år tidigare hade den första neonskylten, vårt ljus, monterats i Stockholm.

Med Platons ord i ryggen, i vetskapen om neonets namngivelse – och till ljudet av vågskvalp från augustis kick-offer – formar vi vår inspiration i september.

Varde ljus – det nya ljuset – eller det gamla, där allting började!

We ❤ Signs! #welovesigns