Skyltar, skyltar skyltar!

Bosses Mattor

Bosses mattor, Bosses mattor, Bosses mattor, Bosses mattor…ÄR upprepningen inlärningens moder, eller hade det varit bättre att satsa krutet på en bra skylt på varje fasadsida? Svaret är inte givet; vi på Skyltbloggen missade i alla fall inte att här säljer Bosse mattor. Å andra sidan undrar vi om mattorna därinne är fina, och inte bara många…