Skylt-dekis på Kungsgatan

Kristall är en fas hos vissa ämnen där atomerna bildar en regelbunden tredimensionell struktur. Och ett danshak på Kungsgatan i Stockholm. Här har dock just den tredimensionella strukturen i skylten fått sig en knäck…
Detta är Skylbloggens hemmakvarter och en anspråksfull adress. Vi tycker inte att en skylt på denna plats ska tillåtas changera på detta sätt, vi måste dissa att Kristall blivit Krista och att skylten därmed inte fyller sin grunduppgift längre, att ge tydlig identitet till en verksamhet. Råkar finnas en duktig skyltfirma i grannporten, Skyltbloggen hoppas kontakt kunde tas och en lösning hittas….