Ny takskylt i Stockholms Skyline

schibsted

LEDskyltar

Kungsbrohuset, där Schibstedkoncernen samlat sin verksamhet, har krönts med en takskylt som Skyltgruppen levererat.

Ny takskylt

Som alltid en spännande utmaning att hitta form och teknik som sammanlänkar logotyp och arkitektur. Logotypens blå kulör är en glasyta med samma reflekterande egenskaper som husets fasad. Himlen speglar sig i ytan och gör skylten levande. Ett vitt framåtlysande ljus skapar kontrast och dynamik som lyfter fram budskapet tydligt. S:et vänder sig i alla väderstreck och blickar ut över staden.

2019 uppdaterades takskylten med koncernens nya profil.