Ny kostym inför nyåret?!

Omprofilering

Vi fick uppdraget av LöfCap Fastigheter att utifrån Koncept Stockholms idéer förverkliga visionen om att omvandla Orminge Centrum till ett modernt centrum och ett självklart val för boende i närheten gällande handel och mat.

Omprofilering

De formmässiga rötterna i sjuttiotalet går djupt och tidigare försök att uppdatera har inte nått hela vägen. En ny stilsäker logotyp och innovativa materialval är denna gång grundbultar i ett genomgripande formkoncept. Med huvudidentiteten i takskylten, horisontella lysande strukturer på fasader och entréer samt uppdaterade fasadskyltar till hyresgäster skapas en modern gestaltning som samtidigt med en lätt ”kisning” flirtar med tidiga 1900-talets neonglädje.
 
Vi låter andra bedöma hur väl vi lyckats, se förebilder och efterbilder nedan, men känner själva att detta blev en makeover vi är stolta över. Vi önskar lycka till och hoppas att Orminge Centrum får leva upp i sin nya kostym.

Omprofilering

Omprofilering

Omprofilering


 
We ❤️ Signs #welovesigns