Nutid mitt i historien

ABB

ABBs svenska huvudkontor byggdes som huvudkontor för ASEA 1919 och detta entréparti är svensk industrihistoria. Med tydlig framåtblick, samtidigt med stor respekt historien, har man symmetriskt placerat små nätta ABB-emblem i senaste LED-teknik på de snart hundraåriga tegelpelarna.

När nutid bygger vidare på historien men blickar framåt, har man inte hittat ett bra spår då? För mycket mer än skyltar…