Neon

Neon 2

Visste du att neonet upptäcktes redan 1898?

Sir William Ramsay och den 20 år yngre Morris William Travers upptäckte neonet och när de skulle namnge gasen frågade Ramsay sin son om förslag som svarade ”Novium – för den är ju ny”. Ramsay gillade förslaget men tyckte att ”neon”, som kommer från grekiska ordet ”neos” som också betyder ”ny”, rimmade bättre med de sedan tidigare redan namnbestämda gaserna argon och krypton.

We ❤️ signs!

We ❤️ neon!

PS. Se våra neonskyltar här.