Nacka Forum goes violett!

Forum_1

Omprofilering

På uppdrag av Unibail-Rodamco och med idéer och visualiseringar från Equator Stockholm genomfördes en färgfull förändring av Nacka Forums uttryck 2012.

Omprofilering

Alla befintliga skyltar NACKA FORUM har försetts med rektangulära bakgrundsformer i violett färg som kompletterats med vertikala ljuspelare för att binda ihop intrycket av den något oregelbundna fastigheten. Vi har använt mer än 2000 kvm Dibond, ett sandwichmaterial som är hårt, lätt och plant. De vertikala ljuspelarna runt fastigheten är tillsammans 170 meter höga med invändig RGB belysning från LED lampor. NACKA FORUM, P-platser och öppettider syns nu tydligt från Värmdöleden. Effekten av omprofileringen är ett Nacka Forum som syns!

Omprofilering

Vi har även omprofilerat köpcentrumet Orminge Centrum och levererat skyltar till Väla Centrum.