Junigrönska

Juni

I vår marknadsföring 2009 skrev vi ”Ljus kommer i vågor. En färg har en viss frekvens och ögonen är uppbyggda för att fånga upp några av alla de frekvenser som finns. Översättningen från frekvens till färg sker i huvudet. Så långt är det naturkunskap. Resten är känslor.”

Vilken annan färg ger en säkrare återgivning av en känsla än färgen grön? Grön är den färg som är lättast för ögat att acceptera. Den har en lugnande och uppfriskande effekt. Den symboliserar tillväxt, harmoni, friskhet och fertilitet. Grön föreslår stabilitet och uthållighet. I heraldiken indikerar grönt tillväxt och hopp.

Den gröna vågen har sköljt in över Sverige och påverkat företag i alla branscher mot att bli mer miljövänliga. Efterfrågan för gröna produkter och tjänster har ökat lavinartat vilket har påverkat företagens kommunikation. Det allra enklaste kortet att spela är att använda färgen grön i sitt varumärke vilket får mottagaren att automatiskt tänka miljöeffektivitet. Grönt är ju direkt relaterat till naturen.

Under juni månad frodas grönskan. Passande nog spelas Anne på Grönkulla på Netflix, golfarna spenderar all ledig tid på greenen och minst ett besök på Gröna Lund är obligatoriskt. När vi väljer grön som inspiration den här månaden verkar valet logiskt. Men att den gröna färgens många positiva egenskaper – äventyrlig, analytisk, framåtsträvande, trofast, ärlig, vänlig, generös, harmonisk, naturlig, välmående, lugn, avslappnad, säker, uppriktig, stabil, kraftfull och ung – är känslorna vi vill förmedla med våra tjänster blir valet självklart.

We ? Signs! #welovesigns