Hur gör man en skylt läsbar?

dd-skylt-sanna-maria

När man tar fram en skylt är det många saker som behöver tas med i beräkningen, och läsbarheten är en av de viktigaste. Vi lät vår formgivare Maria Åhlander berätta vad man ska tänka på för att skapa en skylt som är optimal ur läsbarhetssynpunkt.
 

Vad påverkar om en skylt har bra eller dålig läsbarhet?

– Många saker! Men de främsta är storleken på skylten, kontrasten mellan skylt och bakgrund, typsnittet, färgvalet och logotypen. Vad gäller storleken är det viktigt att läsavståndet – distansen mellan betraktaren och skylten – blir optimalt. Avståndet påverkar vilken höjd du kan ha på skyltens bokstäver. Om skylten är så pass liten att bokstäverna till exempel är 10 millimeter, bör texten läsas från max fyra meters avstånd.

Dometics lokaler i Västra Frölunda och Stockholm hade olika förutsättningar. Skyltarnas färger och utföranden anpassades därför efter de olika fasaderna, och baserat på läsavståndet.

– Ju mindre kontrast desto sämre läsbarhet, är en annan regel. Till exempel om skylten är ljus och placeras på en ljus fasad. Men detsamma gäller också om den placeras på en tegelvägg eller annan mönstrad bakgrund. När det kommer till färgvalet, typsnittet och logotypen så kan en snirklig och detaljerad logga till exempel bli svårläst, och vissa färger är svårare att läsa än andra. Blått är ett sådant exempel.

 

Hur bör man tänka när man ska göra en skylt av sin logotyp?

– Symboler och tecken i loggan kan i vissa fall vara en nackdel, om det rör sig om små detaljer och texter. Dels blir de svåra att läsa på avstånd, dels kan det rent utav bli tekniskt omöjligt att belysa eller skära ut i det valda materialet. Om man har en krånglig logotyp kan man behöva korrigera den något. Det kan vara bra att vara förberedd på.

Quicksilver och Dea Axelssons är bra exempel på logotyper som kan vara knepiga att formge som skyltar. Men med rätt kunskap och teknik lyckades vi ändå – utan att påverka den kommunikativa effekten eller avvika från profilförankringen.

 

Vilka medel kan man som skyltmakare ta till för att förbättra förutsättningarna, om nu logotypen inte är optimal för att göra skylt av?

– Vi har många knep! För att förbättra ett sämre typsnitt kan vi öka stapelbredden (tjockleken på bokstaven) för att bättra läsbarheten och lättare få plats med dioder i bokstavskroppen. Man kan också öka spärrningen (avståndet) mellan bokstäverna för att texten inte ska se ihoptryckt ut när den syns från sidan.

Ordet “centrum” i Solna centrums logga var inte helt optimalt ur läsbarhetssynpunkt, när det skulle synas på avstånd på en fasad. Lösningen blev att spärra (öka avståndet mellan) bokstäverna.

– Om färgen inte är bra korrigerar vi den oftast, men om kunden väldigt gärna vill behålla originalfärgen finns såklart andra möjligheter. Är logotypens färg mörk, och skylten ska sitta mot en mörk fasad, kan vi till exempel lägga en vitlysande kontur runt loggan, alternativt belysa sidorna eller bakåt.

Med sin tegelfasad bjöd Magasin 3 på en läsbarhetsutmaning. Skyltens bokstäver fick därför svarta sidor för att inte försvinna i fasaden. I Sthlm Sydvästs fall riskerade bokstäverna att försvinna mot himlen. Detta löstes med en svart outline och mörka sidor för att markera bokstävernas konturer.

– Man kan också addera extern belysning, som spotlights, på skylten. Att använda en kontrasterande färg på sidan av skylten är också ett sätt att öka synbarheten. Om det istället är logotypen som har väldigt många tecken kan det vara till en fördel att ändra disponeringen på loggan eller ta bort eventuella symboler eller undertexter.

We ❤️ Signs! #welovesigns