Hundraåringen som blev med skylt

Skylt

Stadshuset uppfördes under åren 1912-1917 i jugendstil enligt Eugen Thorburns ritningar. Byggnaden har en mycket speciell tillkomsthistoria. I början av 1900-talet fanns behov av en ny kommunal förvaltningsbyggnad och beslut fattades att uppföra en sådan. Dock saknades ekonomiska medel att genomföra projektet. En grosshandlare i Stockholm född i Strömstad, Adolf Fredrik Cavalli-Holmgren, beslöt 1908 att donera pengar för bygget av ett stadshus. Donationen var förknippad med mycket starka villkor för byggnadens läge, utformning och användning.

skylt

Senare kom stadskamrer Jarl Jonasson att visa intresse för det egendomliga husets – Stadshusets – utformning. Han fann att alla viktiga händelser under tiden huset byggdes inträffade på vissa bestämda datum och dessa tal fanns även inbyggda i huset. Cavalli-Holmgren hade den egenheten att han bara deltog i möten och besvarade brev vissa bestämda dagar. Dessa dagar motsvarade faderns och moderns födelsedagar, deras bröllopsdag samt förlovningsdag. Stadshuset är ett minnesmärke över föräldrarna och uppbyggt efter dessa minnesdagar. Talen i dessa datum har helt kommit att prägla Stadshuset. Till exempel kan antalet fönster och dörrar i första våningen anses bilda faderns födelsedatum = 27 st. Stora sessionssalen (Fars sal) är 7m hög, 7m bred och 13m lång, summerat blir detta 27. Mors sal 7m+7m+5:te månad = 14 maj och så kan man fortsätta. Mycket återstår säkert att finna ut. I dag disponerar kommunens olika förvaltningar hela byggnaden.

Skylt

Skyltens historia då? I en motion som antogs i september 2015 föreslogs att en skylt med ordet ”Stadshus” sätts upp på fastighetens fasad med en för byggnaden passande utformning. Förslaget till skylten har tagits fram utifrån för stadshuset framtagen gestaltningsplan. Skylten har anpassats till byggnadens arkitektur och omgivning vad det gäller placering, storlek, färg och form. Det var donatorns tydliga önskan att huset skulle kallas stadshus och inte rådhus. Passande nog skyltas huset upp i år då huset firar 100 år. I söndags firades 100-årskalaset… på Adolf Fredrik Cavalli-Holmgrens mors födelsedag.

Läs mer i Strömstads tidning samt på Strömstads museums hemsida.

We ❤️ Signs #welovesigns