HAR INTE STORLEKEN NÅN BETYDELSE?

När det gäller skyltar alltså…

Skyltbloggen funderar om inte detta är en av Sveriges kändaste och mest fotograferade skyltar, men den är verkligen inte stor. Måste anses bevisat att storleken inte avgör allt, många andra saker spelar in, som att den har ett starkt varumärke att bära, att den sitter på rätt plats m.m.

Spy Bar

Så vi hissar skyltar som blir välkända landmärken trots begränsad storlek! Du behöver inte tycka som vi, SPY BARa inte…