Fråga: Vilka underlag behöver ni för att ta fram en offert?

Svar:

För en effektiv process behöver vi vektoriserad logotyp, bilder på skyltplats, referensmått och/eller önskade mått. Finns det skyltprogram, fasadritningar eller andra skisser tar vi gärna emot även det i ett tidigt skede.