Fasadskylt med atmosfär

Liberdade

Fasadskyltar

Bakåtbelysta skyltar kallas på vårt språk P3:or – eller Corona. Det senare namnet hämtar vi från astronomin och solens yttersta atmosfär. Koronan syns bäst vid absolut solförmörkelse och är, översatt till vår värld, applicerbart på svarta logotyper eller fronter gjorda av metaller. Vid montage av Coronabokstäver finns en tumregel – aldrig ram!

På gamla fastigheter kan det dock vara förbjudet att perforera fasaden med de hål som krävs för att sätta en bokstav på stift. Så idag hyllar vi plexiramen, den enda ramen som är tillåten att använda på Coronaskyltar! I absoluta undantagsfall. Här smyger den fram hos Liberdade på Skånegatan 51. Utan att störa varken ljuset, läsbarheten eller fasaden.

We ❤️ Signs! #welovesigns

Separatmonterade fasadskyltar, med coronaeffekt, kan se ut som JRS och KTH Campus.