Det var en gång en bokhandlare…

Skyltar Akademibokhandeln

… på den bästa handelsgatan i nästan varje stad eller stadsdel i vårt land. Med tiden samlades de flesta av dessa i inköpssamarbeten och kedjor, de två mest framgångsrika blev Bokia och Akademibokhandeln. Hösten 2013 gick dessa två samman och cirkeln slöts – Det finns EN bokhandlare på de bästa handelslägen runt hela vårt land – den heter AKADEMIBOKHANDELN!

Var kommer vi in?
Jo, 62 Bokia-butiker skulle på några månader smälta samman med alla befintliga Akademibokhandlar, på gator och torg, i gallerior och handelsområden. En ny identitet skulle skapas, ett nytt skyltprogram skulle sjösättas. Surveyer, utformning, bygglovsförhandlingar, detaljkonstruktioner, produktion, distribution och till slut 24 st lokala och regionala montagelag. På några få månader genomfördes allt och idag är vi stolta över att ha varit med och skapat ett stort, men sammanhängande, Akademibokhandeln.

Skyltar Akademibokhandeln

Vi tackar ödmjukt Sveriges bokhandlare för förtroendet!