Schibsted

Kungsbrohuset, där Schibsted-koncernen samlat sin verksamhet, har krönts med en takskylt som vi levererat. Som alltid var det en spännande utmaning att hitta form och teknik som sammanlänkar logotyp och arkitektur. Logotypens blå kulör är en glasyta med samma reflekterande egenskaper som husets fasad.

Himlen speglar sig i ytan och gör skylten levande. Ett vitt framåtlysande ljus skapar kontrast och dynamik som lyfter fram budskapet tydligt. S:et vänder sig i alla väderstreck och blickar ut över staden. Stockholms Skyline är numera reviderad.

 

Fler skyltar inom samma område:
, ,