Solna Centrum

Under vintern 2014-2015 fick Solna Centrum ett nytt grafiskt uttryck. I vårt uppdrag ingick utbyte av fasadskyltar, entréportaler och parkeringsportaler. Vi skyltade även fasadsiffror och LED-ramper.

Sedan dess har vi skyltat interiört med både adresser samt centrumets sammanhängande hyresgästskyltning i form av flaggskyltar.

 

Fler skyltar inom samma område:
, , , ,