Martin & Servera

När Martin & Servera projekterade nytt lager i Umeå var hållbarhetsfrågorna i fokus och företaget insåg att det mest effektiva sättet att minska sin miljöpåverkan är modern byggteknik. Några exempel på gröna åtgärder i samband med bygget var närvarostyrd LED-belysning, uppvärmning med överskottsvärme från lagerkylning, solceller på taket och Miljöskyltar från Skyltgruppen.

När det 23 000 kvadratmeter stora lagret invigdes räknade man med att minska den totala energianvändningen med 60-70 procent jämfört med tidigare lagerbyggnad. Och då är den nya byggnadens volym nästan tre gånger större än tidigare lager.

Miljöskyltar skapar mindre utsläpp och väger lättare både för fasaden som för miljön.

 

Fler skyltar inom samma område:
, , , ,