Löfbergs

Tre meter hög och endast tio kilo per bokstav. Skyltarna monterades sensommaren 2017 på Löfbergs Höglager i Välsviken, Karlstad. Christer Sonesson, investeringsansvarig hos Löfbergs, är nöjd med valet av skylt och material som följer företagets hållbarhetsarbete:

– “Det är en skylt som passar in i resten av bygget av lagret, som är en miljöbyggnad silver. Och då gäller det som ingår i byggnaden, även det som sitter på väggarna, fungerar i det. Sedan är det positivt att den inte påverkar hållbarheten i väggarna.”

 

Fler skyltar inom samma område:
, , , ,