Lod

Smederna på LOD hade både utseende och upplevelse klar när vi fick beställningen på fasadskylten till deras butik, verkstad och ateljé. Ordet LOD, med stor betydelse för hantverket, skulle självklart placeras lodrätt på fasaden.

Skylten i röd akryl är läsbar från båda håll och det undgår ingen att det är formgivning som speglar verksamheten innanför dörrarna på Norra Agnegatan 40 i Stockholm.

 

Fler skyltar inom samma område:
, , ,