HEBA

Fastighetsföretaget HEBA tillämpar den så kallade försiktighetsprincipen vid nyproduktion och om­bygg­nad­sarbeten vilket innebär att beprövade och miljövänliga material och produktionsmetoder väljs för att minska miljöbelastningen.

I sitt val av ägarmarkering på sina fastigheter får de dubbla miljövinster. Miljöskylten är en utsläppsbesparing både i tillverkning (85% färre utsläpp av växthusgaser) och transport (väger 1/3 i jämförelse med traditionella skyltar).

 

Fler skyltar inom samma område:
, , ,