GBAB Brostaden

När kvarteret Yrket i Solna fick ny fasad valdes SKYLTGRUPPEN som leverantör till det nya skyltprogrammet för fastighetens hyresgästskyltning. På uppdrag av Brostaden (nu Castellum) tillverkades miljöskyltar till byggnadens åtta skyltplatser.

Fyra mot Frösundaleden och fyra mot Smidesvägen, med vardera drygt 44 kvadratmeter yta avsedd för skylt.

 

Fler skyltar inom samma område:
, , ,