Arken Zoo

På uppdrag av Bo Wetterud Byggkonsult AB levererade vi en entréportal till Arken Zoo i Haninge. I uppdraget ingick även fasadbeklädnad, fasadskylt och flytt av befintliga hyresgästskyltar.

Entréportal, takskylt eller fasadskylt. Oavsett om du behöver enstaka skyltar eller leverans av hela skyltkoncept för omprofileringar kan vi hjälpa dig att hitta ditt uttryck.

Ett annat case med entréportal är NOD. Läs mer här!

 

Fler skyltar inom samma område:
, , ,