Caterpillar

Sedan 2003 har Skyltgruppen haft Caterpillar som ett av våra internationella uppdrag. Vi har varit partner i att profilera hundratals Caterpillardepåer över hela Europa, och ibland Afrika och Mellanöstern. Det har varit ett uppdrag där vi fått visa vår kompetens och mångsidighet.

I vissa projekt har utmaningen varit att profilera platser inom snäva tidsramar, i andra har naturen utmanat oss. Det krävs speciella tekniska lösningar för att skyltar ska uthärda ökenvärme eller stormiga kustmiljöer…

 

Fler skyltar inom samma område:
, , , , ,