Att tänka utanför ramarna…

… är något man nog borde göra oftare i skyltbranschen. Eller kanske snarare tänka utan ramar över huvud taget. Ibland går det inte, vi ser att det är glasfasad här, men vi kan inte riktigt förstå varför man valt synligast möjliga ramplacering? Skyltar är en grafisk produkt och markanta horisontella linjer stör typografins skönhet.

Skyltbloggen dissar. Låt kärleken till vackra grafiska former komma till uttryck genom diskreta ramar – eller inga alls!